Cong thong tin dien tu Dong Thap
Kinh tế | Văn hóa xã hội | Trong nước | Thế giới | Tin video

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng làm việc với tỉnh

VẤN ĐỀ QUAN TÂM
Tổng quan | Hệ thống văn bản | Tổ chức bộ máy
Tiếp nhận nội dung hỏi về pháp luật đất đai qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh, ngày 15/12, Sở Tài nguyên và Môi trường đã gửi Công văn trả lời thư của công dân Nguyễn Thế Ngọc Châu (huyện Cao Lãnh) và Nguyễn Nhất Tuyến (thành phố Cao Lãnh) về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất .
Thông tin khác --------------------------------------------------------
Đồng Tháp đang tập trung thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp 2015 – 2020. Đề án được xác định là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ đây đến năm 2020, vừa có ý nghĩa thúc đẩy nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, vừa góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động dôi dư trong quá trình tái cơ cấu, hiện đại hóa nền nông nghiệp của tỉnh và tiêu thụ xuất khẩu tại chỗ sản phẩm đặc sản nông sản, sản phẩm làng nghề. Xoay quanh vấn đề này, xin mời quý độc giả tham gia góp ý, hiến kế để ngành du lịch tỉnh ngày càng phát triển.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hải - Chánh Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giấy phép số 342/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 03 tháng 08 năm 2007
Điện thoại: 067.3851431 - 067.3853112, Fax: 067.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: