Văn bản pháp quy
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Loại khác
Công báo Đồng Tháp
Mới xuất bản
Trung ương
HĐND Tỉnh
UBND Tỉnh
HĐND huyện, thị
UBND huyện, thị
Theo năm
Tìm kiếm
Theo lĩnh vực
Theo năm
Theo số xuất bản
Tìm kiếm nâng cao
 
Công báo
Năm ban hành:
Số xuất bản:
Loại văn bản:
Nội dung:

 
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 07/QĐ-UBND-TL 14/02/2014 Về việc thành lập Hội đồng Thi tuyển công chức hành chính năm 2013
2 01/2014/QĐ-UBND 09/01/2014 V/v quy định mức hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3 61/2013/QĐ-UBND 31/12/2013 V/v ban hành Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4 1374/QĐ-UBND-HC 30/12/2013 V/v điều chỉnh phân bổ dự toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng ngành nông nghiệp năm 2013
5 60/2013/QĐ-UBND 30/12/2013 V/v quy định chế độ hỗ trợ một lần đối với cán bộ được điều động, luân chuyển trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 59/2013/QĐ-UBND 27/12/2013 V/v ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao; môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7 58/2013/QĐ-UBND 27/12/2013 V/v ban hành quy định về thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, phí tham quan di tích lịch sử, phí tham quan công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 57/2013/QĐ-UBND 27/12/2013 V/v ban hành quy định về thu phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 56/2013/QĐ-UBND 27/12/2013 V/v ban hành quy định về thu lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 55/2013/QĐ-UBND 27/12/2013 V/v ban hành quy định về thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11 54/2013/QĐ-UBND 27/12/2013 V/v ban hành quy định về thu lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12 53/2013/QĐ-UBND 27/12/2013 V/v ban hành quy định về thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13 52/2013/QĐ-UBND 27/12/2013 V/v ban hành quy định về thu phí qua cầu Thanh Mỹ - Mỹ Lợi B, huyện Tháp Mười (Dự án B.O.T)
14 51/2013/QĐ-UBND 27/12/2013 V/v ban hành quy định về thu phí qua cầu Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh (Dự án B.O.T)
15 50/2013/QĐ-UBND 27/12/2013 V/v ban hành quy định về thu phí qua cầu sông Cái Nhỏ, huyện Cao Lãnh (Dự án B.O.T)
16 49/2013/QĐ-UBND 27/12/2013 V/v ban hành quy định về thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17 48/2013/QĐ-UBND 27/12/2013 V/v ban hành quy định về thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
18 47/2013/QĐ-UBND 27/12/2013 V/v ban hành quy định về thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
19 46/2013/QĐ-UBND 27/12/2013 V/v ban hành quy định về thu phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20 45/2013/QĐ-UBND 27/12/2013 V/v ban hành quy định về thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
  Trang: [1] [2] Hiển thị 1-20 / 40 |
     
   Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp
Chịu trách nhiệm chính:
Đơn vị quản lý:
Điện thoại: - Fax: - Email: